Stanislava Drdlíková

Sama mám syna (30 let) s TMR + Atypický autismus, přítomná autoagrese a heteroagrese vokální i brachiální.
O syna celodenně pečuji. Syn má IV. Stupeň bezmocnosti, a tedy péče o něj vyžaduje plnou podporu a péči 24h denně.

Mimo profesní kvalifikaci Asistent pedagoga mám ještě profesní kvalifikaci jako Pracovník v sociálních službách a Chůva pro děti v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, také jako Logopedický Asistent.

O problematiku PAS, ale i jiné diagnózy se velmi zajímám.

Dále se v oblastech svých profesních kvalifikací dále vzdělávám.

V březnu 2023 zasílám přihlášku na dálkové dvouleté e-learningové studium v oboru Sociální činnost k získání maturity.

Upřednostňuji více placenou pomoc, vzhledem k dnešní nemilé době, což jsem ve formuláři uvedla, ale nebráním se pomoci i jakožto dobrovolník, bezplatně.

Okres: Most

Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské

Předchozí zkušenost s pomocí lidem s autismem: ano.

Ochotný pomáhat bezúplatně: ano.

Jak často: vícekrát týdně.

Možnost dojíždět v rámci kraje: ne.

Email: nathalia05@seznam.cz

Budeme rádi, když podpoříte naší činnost