Rodiny

Jako rodič dítěte s PAS hledající pomoc vyplňte jednoduchý dotazník. Během několika dní se váš
profil zobrazí v sekci Naše rodiny, kde ho mohou prohlédnout potenciální dobrovolníci a profesionální
asistenti a nabídnout vám svou pomoc. Naopak vy si můžete v sekni Naši asistenti procházet profily
asistentů a najít toho správného pro vás.

Budeme rádi, když podpoříte naší činnost